Privacyverklaring
Praktijk Bewust met Eric

Inleidende bepalingen


Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Praktijk Bewust met Eric aan. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Praktijk Bewust met Eric is gevestigd aan de Schonauwen 74 (3401 HJ) te IJsselstein en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 68230761. Praktijk Bewust met Eric is per e-mail te bereiken via postbus@bewustmeteric.nl en telefonisch via 030 - 249 61 31.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Praktijk Bewust met Eric omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Praktijk Bewust met Eric aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.


Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website en klanten. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten.


De verwerking van persoonsgegevens door Praktijk Bewust met Eric valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Praktijk Bewust met Eric behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 september 2023.


Soorten, doelen, rechtsgronden en termijnen van verwerking van persoonsgegevens


In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor marketing doeleinden en voor de uitvoering van de overeenkomst. Een overzicht van de persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst verzameld worden tref je hieronder aan:


 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Kamer van Koophandel nummer
 • BTWnummer
 • Straat + huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Links naar jouw social media-accounts (LinkedIn, Facebook, Instagram e.d.).
 • IP-adres
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over jouw surfgedrag op onze website
 • Internetbrowser en type apparaat
 • Alle gegevens die je zelf verstrekt door bijvoorbeeld het aanmaken van een account, telefonisch, per e-mail, intake formulier etc.
 • Gespreksverslagen
 • Vragenlijsten
 • Behandelplannen


Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit is jouw naam. Via het contactformulier wordt ook jouw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om contact met je op te nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor je kunnen zijn. De persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst worden voor een termijn van zeven jaar opgeslagen. De persoonsgegevens die nodig zijn voor marketingdoeleinden worden voor een termijn van twee jaar opgeslagen.

De verwerking van de persoonsgegevens door Praktijk Bewust met Eric vindt plaats op de volgende rechtsgronden. Je hebt via de overeenkomst toestemming verleend voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Daarnaast is het verwerken van jouw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Praktijk Bewust met Eric rusten. Ook is het verwerken van jouw persoonsgegevens noodzakelijk vanwege het gerechtvaardigde belang van Praktijk Bewust met Eric. Dit gerechtvaardigde belang bestaat uit marketingdoeleinden.


 Praktijk Bewust met Eric verstrekt alleen de informatie aan derden die nodig is voor bovengenoemde rechtsgronden.

Je kunt je afmelden voor de nieuwsbrief van Praktijk Bewust met Eric door een e-mail te zenden aan postbus@bewustmeteric.nl of door de opt-out te gebruiken van de mailingprovider (thans Mailblue).


Analytics


Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Phoenix Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies


Praktijk Bewust met Eric maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Praktijk Bewust met Eric bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Praktijk Bewust met Eric om een goede gebruikerservaring aan je te kunnen leveren.


Verwijzing naar andere websites


Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Praktijk Bewust met Eric. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Praktijk Bewust met Eric is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Praktijk Bewust met Eric raad je aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.


Doorgifte aan verwerkers en derden


Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Praktijk Bewust met Eric zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. Je kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Praktijk Bewust met Eric. Denk onder andere aan:

 

 • TransIP/Phoenixsite – hosten van onze website
 • MoneyBird – boekhoudprogramma.
 • Calendly – het online maken van afspraken
 • Mailblue – mailing, het versturen van nieuwsbrieven.
 • Google Analytics – anoniem inzage in surfgedrag.
 • Zoom Video Conferencing / MS Teams / WebEx – online coaching
 • Dropbox – opslag van eventuele verslagen & andere data
 • Microsoft 365 – opslaan van gespreksverslagen Word / OneDrive, e-mail e.d.
 • Outlook agenda – opslaan van onze geplande afspraken
 • Mollie.nl – voor het verwerken van de betalingen.
 • Plug&Pay – winkelwagen
 • The Huddle – online leeromgeving & community
Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Praktijk Bewust met Eric op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Praktijk Bewust met Eric verkrijgt jouw persoonsgegevens ook via derden, onder andere via:


 • LinkedIn
 • Facebook
 • Instagram
 • Vimeo
 • YouTube
 • X (v/h TwGeautomatiseerde besluitvorming


Praktijk Bewust met Eric kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Bewust met Eric) tussen zit. Dit kan onder andere door het gebruik van Facebook, LinkedIn, Google advertenties.


Beveiliging


Praktijk Bewust met Eric heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft Praktijk Bewust met Eric beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Praktijk Bewust met Eric met derden die jouw persoonsgegevens verwerken, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server in Nederland, op een server binnen Europa of zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA).


Jouw privacy rechten


Indien je een klacht wil indienen over Praktijk Bewust met Eric met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen naar postbus@bewustmeteric.nl Ook kun je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe je dit dient te doen, tref je aan via deze link https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.